Aller Heiligen Convent

Op 25 oktober 1908 werd de Unie van Katholieke Studentenverenigingen opgericht, onder de zinspreuk 'Unio in Unico', wat ongeveer betekent 'Eenheid door Uniekheid. De Unie was een verband van katholieke verenigingen, met als activiteiten bijvoorbeeld bezinningsdagen (de zogenaamde 'retraite'), het in de gaten houden en meedenken over religieuze zaken als de Vaticaanse Concilies, maar ook natuurlijk onderlinge contacten en gezelligheid.
In de jaren zestig kwam vrijwel alle nadruk te liggen op de niet-katholieke aspecten van de Unie. In 1968 is zij uit elkaar geklapt door een scheiding tussen het politieke en het a-politieke kamp; er stond grote onenigheid over de vraag of de Unie aan politieke stellingname mee moest doen. Ondanks de officiėle opheffing hield men wel onderling contact, zodat in 1973 de tijd rijp was voor een niuw verband: Het Aller Heiligen Convent.
Met zeven van de oorspronkelijke negen verenigingen werden de formele banden van voor de scheiding weer op peil gebracht. De naam Aller Heiligen Convent wijst op de katholieke achtergrond. Meer dan een achtergrond is het echter niet, aangezien in 1981 het predikaat 'katholiek' uit de statuten is geschrapt. Dit op toetreding mogelijk te maken van de jongste tak aan de AHC-boom, namelijk Quintus uit Leiden. Samen met Veritas uit Utrecht, Sint Franciscus Xaverius uit Wageningen, Albertus Magnus uit Groningen, Sanctus Virgilius uit Delft, Sanctus Laurentius uit Rotterdam, Carolus Magnus uit Nijmegen en Sint Olof uit Tilburg ontplooit het Aller Heiligen Convent een indrukwekkende schare aan activiteiten. Om maar enkele te noemen: Het AHC-feest: jaarlijks georganiseerd op een andere vereniging, een groots feest voor alle leden, gemiddeld met zo'n 1500 bezoekers; in- en uitvallen; Het Festival Studenten Theather, waar alle verenigingen hun beste beentjes voorzetten, met toneelvoorstellingen en eenakters; debatingwedstrijden; de AHC Buitendag, waarbij allerhande spellen en sporten de leden aanzetten tot drinken; de Tapwedstrijden, waar verenigingen zich bekwamen in het hanteren van andere dan computertaps; de AHC IQ-quiz; het AHC-cicuit, een jaarlijks gedrukt magazine over het Convent; het AHC songfestival.
Daarnaast probeert het AHC andere dingen te stroomlijnen, zoals externe contacten en politieke betrokkenheid. Door middel van maandelijkse vergaderingen met alle externen wordt de continuļteit bewaard, terwijl eenmaal per jaar een bijeenkomst mat alle bestuursleden het geheel in een groter kader plaats. Daarnaast worden alle gala's en recepties bezocht, waar de nodige informele contacten gelegd worden. De kracht van het AHC schuilt zich in de verdeling van activiteiten; de organisatie van de activiteiten rouleert jaarlijks, evenals het voorzitterschap.R.S.V. Sanctus Laurentius

C.S. Veritas

R.K.S.V. Albertus Magnus

T.S.C. Sint Olof

K.S.V. Sanctus Virgilius

N.S.C. Carolus Magnus

K.S.V. St. Franciscus Xaverius

A.L.S.V. Quintus
L.A.N.X. (aspirant)

Copyright © 1998 I.D.-fix
Deze Homepage heb ik gemaakt op woensdag 14 januari 1998.